Untitled Document

Muslim på maliskFORSLAG TIL OPGAVER

Opgave 1 - Islam og Kristendom i verden
De fleste afrikanere er enten kristne eller muslimer.
På dette link (engelsk) kan du se, hvor der bor flest muslimer og
hvor der bor flest kristne i verden:
http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_by_country
Find ud fra listen navnene på de ti lande i verden, der
er
a) mest muslimske,
b) er mest kristne
c) de seks lande i verden, der er både-og
d) antal muslimer i Danmark i tal og i procent

Svar på spørgsmålene:
a. Hvordan kom kristendommen til Afrika?
b. Hvordan kom islam til Afrika?

Opgave 2 - Animisme
Ni ud af ti indbyggere i Mali bekender sig til islam. Men der er også kristne.
Og så er der animister. Læs om begrebet  ‘animisme’ på
www.denstoredanske.dk
 og  se og læs linket forneden
om ”Naturreligioner”.

Skriv en kort forklaring på, hvad animisme er.

Opgave 3 - Konvertitter - religionsskiftere
Catherine er født muslim, men da hun blev gift med sin kristne mand,
konverterede hun til kristendommen for så igen senere at vende
tilbage til islam.
Diskuter i grupper, om I kender nogen, der er konverterede fra en religion til en anden og hvorfor, de gjorde det. For eksempel i kongehuset.

Opgave 4 - Kristen muslim
Diskuter, om man i Danmark kan være kristen muslim. Tag udgangspunkt i det spørgsmål, der stilles og besvares på dette link fra Religion.dk
http://www.religion.dk/artikel/145418:--Kristne-muslimer

Se mere på disse link

Islam i Vestafrika
http://viden.jp.dk/explorer/ekspeditioner/timbuktu/undervisning/opgaver/default.asp?cid=24165
Naturreligioner
http://viden.jp.dk/explorer/ekspeditioner/timbuktu/undervisning/opgaver/default.asp?cid=24168
Islams afrikanske ansigt
http://viden.jp.dk/videnbank/soeg/default.asp?cid=124690
Muslim i Dannmark – artikel på religion.dk
http://www.religion.dk/artikel/248459:Islam--Islam-i-Danmark
Søg selv videre på nettet.


 

 


Krithfilm ApS / Vesterbrogade 71, 2. sal, 1620 København V - www.krithfilm.dk - krithfilm@krithfilm.dk - Designed by VISUALITY.dk