Untitled Document

Malis sorte guld

FORSLAG TIL OPGAVER

1. Jatropha-træet

Undersøg mere om jatrophatræet og dets udbredelse i verden.

Indtegn på et verdenskort de områder, hvor frugten anvendes som kilde til biobrændstof.

2. Rollespil
Opbyg et rollespil, hvor I skal tages stilling til udvikling af Malis fremtidige produktion af biobrændstof.

Vælg selv emnerne, fx udbygning af læbælter med jatropha, anlæg af store plantager i monokultur,
opførelse af biodieselfabrikker, eksport af biobrændstof til rige lande, fødevareforsyning, sandflugt,
fagforening, lønninger,

Fordel rollerne, så de forskellige aktører og deres motiver og interesser repræsenteres.
Hvem er samarbejdsparter – og hvem er modstandere? Hvilke interesser ønskes tilgodeset?

Fx roller som fattig bonde, rig bonde, husmor, landarbejder, opkøber, fabriksejer, fabriksdirektør,
fagforeningsformand, Malis naturfredningsforening, eksportør, , direktør for biodieselselskab i Danmark,
fossilt olieselskab, rederiejer, EU-kommissær.., 

Hvad skal der sættes i værk for at skabe en bæredygtig udvikling i Mali?

3. Energiplakat

Opbyg en stor plakat eller hjemmeside om vedvarende energiformer og energiforbrug i Danmark

Skriv en liste over vedvarende/fornybare energiformer i forhold til, hvor de forskellige energiløsninger anvendes.
Tænk på transport (biler, busser, fly, skibe, boligopvarmning, elektricitet …)

Opstil tabeller, der viser fordelingen af landets samlede energiforbrug på de forskellige energiformer.
Find oplysninger på nettet.

 

Vælg til jeres arbejde blandt temaer som kommunikation (telefon, internet og andre medier), transport,
boliger, rejser, badeferie, energiforsyning,  naturmiljø, landbrug, fritid i naturen, fødevareproduktion og turisme.

For det valgte tema belyses på plakaten, hvordan biobrændsel (biodiesel) kan være med til at at nedbringe
CO2-udslippet i Danmark

Undersøg, hvorfor Danmark ikke har valgt at satse på danske kernekraftværker som energileverandør.
Hvad er din eller jeres mening?

Undersøg forskellige bilfabrikker og deres udviklingsplaner for fremtidens bilmodeller i forhold til vedvarende
energi og biobrændstof.

Sammenlign energiforbruget i Mali og Danmark, fx indtegnet i et cirkeldiagram.

Brug fx www.skoleenergi.dk og andre søgninger på nettet.

4. Fremtidens energiforsyning i Danmark

I skal som voksen være med til at vælge, hvilken udvikling vi ønsker for dansk natur og miljø.
Men hvad skal vi vælge? Og hvordan sikrer vi de bedst mulige valg?

En god metode til at forberede sig på det uventede er at beskrive eller opstille et scenarium – en trend.
I denne opgave skal I selv kigge ud i fremtiden – og beskrive hvordan I forestiller jer fremtiden.

Hvordan ser jeres hverdag ud i år 2025? Tænk fx på tranport til lands, til vands og i luften.

Fx:  Året er 2025. Du er på vej med morgentoget fra København til Aalborg. Med 700 km/t har turen
taget under en times tid. Toget er lydløst, CO2-neutralt og helt forureningsfrit … 

Fortsæt selv opbygning af et scenarie – og diskuter det med andres scenarier for år 2025..

5. Grønne afgifter – nytter det noget?

Skattelettelser giver folk mulighed for at købe fx større biler, flere flyrejser, luksus-sommerhuse og mere elektronik.
Diskuter om grønne afgifter på varer og tjenester vil kunne begrænse den slags resurse-krævende forbrug.

Søg oplysninger på nettet.

6. Fattige og rige lande

Diskuter, hvilket ansvar verdens rige lande som Danmark – nogle af de største udledere af CO2 og
andre drivhusgasser – har overfor verdens fattigste lande som fx Mali?

Hvilke moralske problemer kan der ligge i, at Danmark måske i fremtiden køber biobrændstof fra Mali
eller andre lande i Den tredje Verden?

Se mere på disse links

Læs om biobrændstoffer
http://da.wikipedia.org/wiki/Biobr%C3%A6ndsel_og_biobr%C3%A6ndstof

Frugten fra Yatropa på YouTube, høst, bearbejdes og salg (fransk tale)
http://www.youtube.com/watch?v=uh6S4jV4wyk

Firmaet Mali Biocarburant
http://www.malibiocarburant.com/MBSA/MBSA.html

Skolernes Energi Forum
www.skolernesenergiforum.dk

Klimakaravanen
www.klimakaravanen.dk

Om grønne afgifter på Borger.dk
https://www.borger.dk/Emner/miljoeogenergi/miljoeogmiljoeprincipper/Sider/groenneafgifter.aspx

Kort tekst om grønne afgifter
http://da.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B8n_afgift

Søg selv videre på nettet.

 


 


Krithfilm ApS / Vesterbrogade 71, 2. sal, 1620 København V - www.krithfilm.dk - krithfilm@krithfilm.dk - Designed by VISUALITY.dk